Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności SKLEPU Fankan.pl

1. Informacje ogólne

1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów, użytkownicy przekazują administratorowi dane osobowe.  Administrator jest administratorem danych  osobowych.

2. Operatorem sklepu www.fankan.pl jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FANKAN Rafał Majchrzak, Białego Orła 24, 78-552 Kluczewo. NIP: 2530042651.

3. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w trakcie korzystania z witryny oraz w trakcie zawierania lub wykonywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od administratora  środkami komunikacji elektronicznej, w tym neewslettera.

4.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 

2. Informacje w formularzach Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład  w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi– w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi administrator sklepu w tym zakresie współpracuje.Administrator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy jeśli zezwalać na to będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

3. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez FANKAN Rafał Majchrzak  z siedzibą w 78-552 Kluczewo, ul. Białego Orła 24.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza FANKAN Rafał Majchrzak z z siedzibą w 78-552 Kluczewo, ul. Białego Orła 24, NIP 2530042651, REGON 380771272, adres poczty elektronicznej: rafal.fankan@gmail.com, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 4. Logi serwera

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:a.    czas nadejścia zapytania,b.    czas wysłania odpowiedzi,c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,f.    informacje o przeglądarce użytkownika,g.    Informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

5. Zasady bezpieczeństwa

W celach zachowania wymogów bezpieczeństwa, zalecamy:Ustanowienie takiego loginu i hasła do konta Klienta, które uniemożliwiają w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie.Wylogowanie się ze strony www.fidrygantka.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.fidrygantka.pl. Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w "MOJE KONTO" w prawym dolnym rogu strony.Zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.Korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów.Korzystanie z witryny sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz.Jeśli jednak korzystasz z Witryny Sklepu  za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

6. Zmiana danych osobowych przez klienta

Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawiania, zmiany oraz usuwania. W celu poprawienia, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych, użytkownik powinien zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią sekcję "MOJE KONTO", która znajduje się w prawym górnym rogu strony. Następnie 'PRZEGLĄDAJ DANE" bądź "USUŃ KONTO" w zależności od oczekiwań użytkownika.Użytkownik wyraża zgodę na to, iż usunięcie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług, zwalnia Administratora z obowiązku świadczenia usług. Klient niezalogowany akceptuje, iż żądanie usunięcia danych niezbędnych do wykonania zawartej uprzednio Umowy będzie traktowane jako odstąpienie od niej.

7. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Informacje końcowe

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności Użytkowników, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie  kontakt.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl